Alin. L. Mărginean – Silviu B. Moldovan (editori)

Constantin Bellu

și redeșteptarea Supremului Consiliu în exil (1969) Percepții ale Securității

Cumpără cartea

Istoria trecutului

Nota asupra ediției

Prezentul volum prezintă un grupaj de 35 de documente provenite din Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, reprezentând, în marea lor majoritate, acțiunea informativă dusă de fosta Securitate împotriva inginerului Constantin Bellu (1888- 1970), fostul Suveran Mare Comandor al Ritului Scoțian Antic și Acceptat din România. Documentele sunt ordonate după criteriul cronologic.
Intervențiile noastre în text a fost minime, prin adaptarea la normele gramaticale actuale – păstrând însă, în câteva situații, pentru farmecul lecturii, unele particularități de exprimare (precum „mesagii”, sau „loje”) –, uniformizarea tacită a transcrierii unor nume (în special cel al protagonistului, care era scris frecvent cu un „l”). Celelalte intervenții pe care le-am făcut în text sunt marcate cu „[…]”, inclusiv pasajele pe care am considerat nimerit să le excludem de la publicare, din considerente ținând de protejarea unor aspecte de viață privată (inclusiv de natură medicală). Restul comentariilor pe care le-am considerat necesare, se regăsesc în notele de subsol, care aparțin celor doi editori.
Primele cinci documente incluse în volum au mai fost publicate în volumul Alin. L. Mărginean (editor), Constantin Bellu și Supremul Consiliu în ancheta Securității (1951-1954), București, Editura Eikon, 2018, 280 p. Am decis să le reluăm aici, alături de documentele inedite, deoarece întregesc în mod fericit tabloul percepțiilor organelor de Securitate față de persoana lui Constantin Bellu și acțiunile întreprinse sau imaginate de acesta. În plus, acestea sunt foarte utile și pentru prezentarea celor mai multe persoane importante care sunt menționate în documentele urmăririi informative a lui Bellu.
Editorii aduc mulțumirile lor atât Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, care a asigurat cu promptitudine accesul la documentele create de fosta Securitate, cât și Editurii Eikon, care a reacționat cu obișnuitu-i profesionalism la inițiativa publicării prezentului volum.
Alin L. Mărginean – Silviu B. Moldovan

Nota asupra ediției

Prezentul volum prezintă un grupaj de 35 de documente provenite din Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, reprezentând, în marea lor majoritate, acțiunea informativă dusă de fosta Securitate împotriva inginerului Constantin Bellu (1888- 1970), fostul Suveran Mare Comandor al Ritului Scoțian Antic și Acceptat din România. Documentele sunt ordonate după criteriul cronologic.
Intervențiile noastre în text a fost minime, prin adaptarea la normele gramaticale actuale – păstrând însă, în câteva situații, pentru farmecul lecturii, unele particularități de exprimare (precum „mesagii”, sau „loje”) –, uniformizarea tacită a transcrierii unor nume (în special cel al protagonistului, care era scris frecvent cu un „l”). Celelalte intervenții pe care le-am făcut în text sunt marcate cu „[…]”, inclusiv pasajele pe care am considerat nimerit să le excludem de la publicare, din considerente ținând de protejarea unor aspecte de viață privată (inclusiv de natură medicală). Restul comentariilor pe care le-am considerat necesare, se regăsesc în notele de subsol, care aparțin celor doi editori.
Primele cinci documente incluse în volum au mai fost publicate în volumul Alin. L. Mărginean (editor), Constantin Bellu și Supremul Consiliu în ancheta Securității (1951-1954), București, Editura Eikon, 2018, 280 p. Am decis să le reluăm aici, alături de documentele inedite, deoarece întregesc în mod fericit tabloul percepțiilor organelor de Securitate față de persoana lui Constantin Bellu și acțiunile întreprinse sau imaginate de acesta. În plus, acestea sunt foarte utile și pentru prezentarea celor mai multe persoane importante care sunt menționate în documentele urmăririi informative a lui Bellu.
Editorii aduc mulțumirile lor atât Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, care a asigurat cu promptitudine accesul la documentele create de fosta Securitate, cât și Editurii Eikon, care a reacționat cu obișnuitu-i profesionalism la inițiativa publicării prezentului volum.
Alin L. Mărginean
Silviu B. Moldovan

„După ce sursa a spus acestuia obiectul vizitei sale (salutări de la David LEVY din Paris și că va primi pachete de la francmasonii din Paris), ing. BELLU s-a arătat amabil și atent cu sursa, spunându-i să-i transmită verbal acestuia la Paris, rugămintea ca să intervină la Ministerul Apărării Naționale din Paris și să obțină de acolo o scrisoare către Asociația Veteranilor de Război din RSR, prin care el, ing. BELLU este recunoscut personal de francezi ca veteran din războiul 1916-1919, întrucât a luptat pe front sub comanda română și franceză, sub comanda Mr. Francez VITRY, care i-a făcut și o caracterizare, în calitatea ce o avea atunci, de ofițer (sublt., lt., cpt.), fiindcă cei din Asociația Veteranilor din Război, nu-l recunosc ca veteran deoarece nu a luptat în cel de-al 2-lea război mondial, pe frontul din Vest. El a dat sursei fotocopiile a 2 brevete de decorații „Coroana României” și „Steaua României” din 1917, ca sursa să le dea lui David LEVY și pe baza lor și a unei alte fotocopii de pe caracterizarea ofițerului francez, LEVY să obțină de la Min. Apărării Naționale francez, acea recunoaștere de veteran. El susținea că o astfel de recunoaștere i-ar crea anumite avantaje materiale personale”.

(Notă informativă din 22 iunie 1967)